ECHIPA DE CERCETARE


Echipa este constituită din specialişti în domeniul marketingului, deopotrivă din mediul academic şi din mediul de afaceri.


Directorul proiectului:

Prof. univ. dr. Iacob Cătoiu

 • ASE Bucureşti, Facultatea de Marketing, Catedra de Marketing
 • Membru al Consiliul Facultăţii de Marketing
 • Decan al Facultăţii de Comerţ  în perioada 1992-2003 şi al Facultăţii de Marketing în perioada 2003-2004

Membrii:

Prof. univ. dr. Virgil Balaure                 

 • ASE Bucureşti, Facultatea de Marketing, Catedra de Marketing
 • Membru al Consiliul Facultăţii de Marketing
 • Şef de catedră al Catedrei de Marketing în perioada 1996-2004, în cadrul Facultăţii de Comerţ şi apoi în cadrul Facultăţii de Marketing

Prof. univ. dr. Florin Sabin Foltean

 • Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Comerţ-Marketing
 • Şef de catedră, Catedra de Comerţ-Marketing

Prof. univ. dr. Valerică Olteanu

 • ASE Bucureşti, Facultatea de Marketing, Catedra de Marketing
 • Membru al Consiliul Facultăţii de Marketing
 • Decanul Facultăţii de Marketing

Prof. univ. dr. Nicolae Al. Pop

 • ASE Bucureşti, Facultatea de Marketing, Catedra de Marketing
 • Membru al Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice în Limbi Străine
 • Decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice în Limbi Străine

Conf. univ. dr. Laurenţiu-Dan Anghel       

 • ASE Bucureşti, Facultatea de Marketing, Catedra de Marketing
 • Membru al Consiliul Facultăţii de Marketing
 • Prodecan al Facultăţii de Marketing

Conf. univ. dr. Carmen Bălan

 • ASE Bucureşti, Facultatea de Marketing, Catedra de Marketing
 • Membru al Consiliul Facultăţii de Marketing
 • Prodecan al Facultăţii de Marketing

Conf. univ. dr. Ionel Dumitru

 • ASE Bucureşti, Facultatea de Marketing, Catedra de Marketing
 • Membru al Consiliul Facultăţii de Marketing
 • Membru al Biroului Catedrei de Marketing a Facultăţii de Marketing

Conf. univ. dr. Gheorghe Orzan

 • ASE Bucureşti, Facultatea de Marketing, Catedra de Marketing
 • Membru al Consiliul Facultăţii de Marketing
 • Prodecan al Facultăţii de Marketing

Conf. univ. dr. Călin Vegheş

 • ASE Bucureşti, Facultatea de Marketing, Catedra de Marketing
 • Membru al Consiliul Facultăţii de Marketing
 • Secretar ştiinţific al Facultăţii de Marketing

Conf. univ. dr. Răzvan Zaharia

 • ASE Bucureşti, Facultatea de Marketing, Catedra de Marketing
 • Membru al Consiliul Facultăţii de Marketing
 • Şeful Catedrei de Marketing a Facultăţii de Marketing

Lect. drd. Diana Maria Vrânceanu

 • ASE Bucureşti, Facultatea de Marketing, Catedra de Marketing
 • Doctorand al Facultăţii de Marketing

Asist. drd. Mihaela Cornelia Prejmerean

 • ASE Bucureşti, Facultatea de Studii Economice în Limbi Străine
 • Membru al Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice în Limbi Străine
 • Doctorand al Facultăţii de Marketing

Asist. drd. Mihai Orzan

 • ASE Bucureşti, Facultatea de Marketing, Catedra de Marketing
 • Doctorand al Facultăţii de Marketing

Asist. drd. Mihai Ioan Roşca

 • ASE Bucureşti, Facultatea de Marketing, Catedra de Marketing
 • Secretar ştiinţific al programului de masterat „Marketing şi Comunicare în Afaceri”
 • Doctorand al Facultăţii de Marketing

Prep. Alina Filip

 • ASE Bucureşti, Facultatea de Marketing, Catedra de Marketing
 • Catedra de Marketing

Drd. Marian Olteanu

 • S.C. ECOMAR S.A. Bucureşti
 • Director de Marketing
 • Doctorand al Facultăţii de Marketing

Drd. Liviu Pop

 • S.C. FARMAVET S.A.
 • Şef Serviciu Marketing
 • Doctorand al Facultăţii de Marketing

Maria Moglan

 • S.C. ILS Distribution S.A.
 • Marketing Manager
 • Masterand al Facultăţii de Marketing


Pentru informaţii suplimentare despre proiect şi rezultatele sale, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: EduMark04@ase.ro